Najczęstsze Przyczyny Zdarzeń Drogowych – Proserwis zdjęcie nr 4
Paski na oponach
20 listopada 2021
Najczęstsze Przyczyny Zdarzeń Drogowych – Proserwis zdjęcie nr 5
Etykiety na oponie – jak je czytać?
27 grudnia 2021
Pokaż wszystkie
Najczęstsze Przyczyny Zdarzeń Drogowych – Proserwis zdjęcie nr 6

W wypadkach drogowych co roku ginie setki tysięcy ludzi. Chociaż Europa jest miejscem względnie bezpiecznych i szeroki rozwiniętych dróg, wypadki samochodowe zdarzają się często. Najczęstszą ich przyczyną jest brawura, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz przecenianie przez kierowców swoich możliwości.

Wypadek komunikacyjny – definicja

Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem są szkody na osobach w nim uczestniczących. Jeśli w zdarzeniu drogowym nie ma rannych, to takie zdarzenie nazywane jest kolizją drogową. W takim przypadku mamy do czynienia tylko ze szkodami materialnymi: czy to w pojazdach, czy na innym mieniu. Jeśli uczestniczymy w wypadku drogowym, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, będzie wezwanie policji. W przypadku kolizji drogowej wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i na jego podstawie dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych.

Przyczyny i sprawcy wypadków drogowych

Głównym czynnikiem, który kształtuje bezpieczeństwo na drodze, jest człowiek. Często to jego zachowanie (niewłaściwe) powoduje wypadki drogowe. Sprawcami wypadków, głównie są kierujący, dopiero potem piesi oraz pasażerowie. Inne czynniki mają marginalne znaczenie. Z winy kierowcy powstaje co roku średnio 80% ogólnej liczby wypadków. Decydującymi ich przyczynami są  nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Innymi istotnymi przyczynami są nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Sprawcami wypadków najczęściej są mężczyźni, szczególnie z grupy tzw. “młodych kierowców” w wieku 18-24 lat. Zazwyczaj przyczyną wypadków, w których uczestniczyli wyżej wymienieni, było niedostosowanie prędkości do aktualnych warunków na drodze. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności przy jednoczesnej skłonności do brawury i ryzyka.

Kolejną liczną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. Najczęstsze ich przewinienia to bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię przed jadącym samochodem, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym czy wejście na jezdnię na czerwonym świetle.

Główne przyczyny wypadków drogowych

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn wypadków drogowych wyróżnić możemy:

 • brak znajomości i lekceważenie podstawowych zasad ruchu drogowego,
 • brak widocznego oznakowania pieszych i rowerzystów,
 • wtargnięcie na jezdnię,
 • przekraczanie dozwolonej prędkości,
 • naganny stan techniczny pojazdów,
 • zły stan dróg i oznaczeń drogowych,
 • przekraczanie torów w miejscach nieoznakowanych (przechodzenie, przejeżdżanie pod szlabanem),
 • awarie urządzeń, które zabezpieczają przejazdy pojazdów szynowych (np. sygnalizatorów świetlnych czy dzwonków).

Jazda na „podwójnym gazie”

Jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych w naszym kraju jest jazda pod wpływem alkoholu. Stanowi średnio ponad 10% ogółu wypadków. Zdarzenie drogowe z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu, mają miejsca szczególnie w weekendy. Najczęstszymi przyczynami tych wypadków było:

 • niedostosowanie prędkości do warunków na drodze,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
 • brak bezpiecznej odległości między autami,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie.

Również piesi pod wpływem alkoholu przez swoją nieuwagę i nieostrożne wejścia na drogę podwyższają statystyki związane z wypadkami na drogach.

Wypadki z powodu złego stanu technicznego pojazdu

Problem złego stanu technicznego samochodu, dotyczy zarówno pojazdów używanych jak i nowych. Samochody używane często są zaniedbane i zużyte mechanicznie. Kierowcy nie decydują się na kosztowne serwisy ze względu na ceny, które niejednokrotnie są w stanie przewyższyć wartość samego samochodu. Negatywny wpływ na kondycję samochodu mają również niedbale naprawy powypadkowe. Samochody sprowadzane do Polski z Europy Zachodniej, niestety często są w kiepskiej kondycji, mają uszkodzone elementy konstrukcyjne, które w wielu przypadkach dałoby się naprawić, jednak ograniczałoby to zysk sprzedającego.

Podobał Ci się tekst? Oceń!

Komentarze są wyłączone.